MZsalarisverwerking is NIRPA gecertificeerd.

NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Het NIRPA waarborgt de kwaliteit van professionals die werkzaam zijn in de salarisadministratie. Dat houdt in dat zowel de huidige als toekomstige salarisadministrateurs van MZsalarisverwerking zichzelf blijven bekwamen door permanente educatie.

MZsalarisverwerking is NIRPA gecertificeerd