Pensioenfonds of verzekering

Pensioenfonds in uw bedrijfstak:

Bij uw aanmelding als werkgever bij de belastingdienst worden de gegevens van uw bedrijf ook doorgegeven aan het pensioenfonds van uw bedrijfstak. Vervolgens ontvangt u van het pensioenfonds een informatieformulier. Hiermee wordt bekeken of uw werkzaamheden horen bij het betreffende pensioenfonds. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour te sturen. Het is ook mogelijk om dit formulier zelf aan te vragen, zodat direct bij de salarisverwerking de pensioenpremie berekend kan worden.

Naast het pensioen zijn er ook soms premies voor een Sociaal Fonds of Opleiding& Ontwikkeling fonds die berekend en betaald moeten worden. Vaak wordt de aanmelding bij deze fondsen door het pensioenfonds verzorgt.

Als er in uw bedrijfstak geen verplicht pensioenfonds geldt, dan hoeft u geen premie in te houden bij uw werknemer. U kunt natuurlijk wel een collectieve pensioenverzekering afsluiten. Hieronder leest u daar iets meer over.

Beroepspensioenfonds:

Een beroepspensioenfonds is vaak verplicht voor beoefenaars van bepaalde beroepen Bijvoorbeeld de huisarts of medisch specialisten enzovoorts. Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen pensioenfonds.

Vrijwillig een collectieve pensioenverzekering afsluiten:

Ook als u niet verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds aangesloten bent, kunt u voor uw werknemer een pensioenverzekering afsluiten. Deze kan voor alle werknemers gelden of voor een bepaalde groep werknemers. U sluit deze af bij een verzekeraar. Er zijn veel aanbieders van het collectief pensioen. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen premies en voorwaarden. Laat u dus goed voorlichten en vraag verschillende offertes op.

Bovenstaande is een beknopte opsomming van de belangrijkste punten van een pensioen. Als u meer informatie wilt over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met MZsalarisverwerking.