Welke CAO is op mijn bedrijf van toepassing?

Welke CAO is op mijn bedrijf van toepassing? Dat is een hele belangrijke vraag die iedere werkgever zou moeten stellen. Het niet volgen van de juiste CAO kan tot hoge boetes leiden. Maar het is ook mogelijk dat er geen enkele collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Een CAO kan op verschillende manieren van toepassing zijn:

  • Er is in uw bedrijfstak of beroepsgroep een CAO afgesloten die algemeen verbonden is
  • U bent aangesloten bij een werkgeversorganisatie die betrokken is geweest bij het afsluiten van de CAO
  • U heeft in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers opgenomen dat u een bepaalde CAO volgt.

Wanneer moet een cao gevolgd worden?

Eerst worden afspraken gemaakt tussen de werkgeversorganisaties, zoals BOVAG, ANKO enz.,  en de werknemersorganisaties, zoals de vakbonden FNV, CNV enz. Deze afspraken gaan over het aantal vakantiedagen, het salaris, overwerk, de looptijd en nog veel meer onderwerpen. Nadat de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties het eens zijn over alle onderwerpen, dan laten zij hun leden stemmen of zij ook akkoord gaan met de nieuwe bepalingen en afspraken. Als de achterban akkoord gaat, dan moeten de werkgevers die verbonden zijn aan een werkgeversorganisatie de CAO gaan volgen. Dat betekend dat zij verplicht zijn zich te houden aan de nieuwe afspraken die gemaakt zijn.

De werkgevers die niet verbonden zijn aan een werkgeversorganisatie hoeven zich niet te houden aan de nieuwe CAO. Zij zijn pas verplicht om de afspraken na te komen als deze door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid “algemeen verbonden” wordt verklaard.

Als u in een arbeidsovereenkomst met uw medewerkers een bepaling hebt opgenomen waarmee u aangeeft dat u als werkgever een bepaalde CAO volgt, dan bent u ook verplicht om zich te houden aan de afspraken. Deze bepaling kan er als volgt uitzien: Op deze overeenkomst is de CAO van de kappers van toepassing. Let goed op of u zo’n bepaling opneemt in een arbeidsovereenkomst. De CAO bevalt u misschien nu goed, maar dat kan veranderen als er een nieuwe afspraken worden gemaakt. Dan ook bent u verplicht deze te volgen. Daarnaast zijn uw belangen niet meegenomen in de afspraken die gemaakt zijn en kunt u ook niet stemmen of u het eens bent met de afspraken, aangezien u niet aangesloten bent bij een werkgeversorganisatie.

Bovenstaande is een zeer beknopte uitleg. Wij kunnen ons voorstellen dat u meer informatie wilt ontvangen die specifiek op uw situatie van toepassing is. U kunt het contactformulier invullen en daar uw vraag in stellen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.