Loonheffingennummer van de belastingdienst

Aanmelden als werkgever bij de belastingdienst.

Als u een werknemer in dienst neemt, dan spreekt u doorgaans een brutosalaris af. Per periode maakt u aan de werknemer een bedrag over per bank. Dit is het nettosalaris welke staat op de salarisstrook. Maar voordat u een nettosalaris kunt overmaken, moet deze eerst berekend worden. Het afgesproken brutosalaris wordt verminderd met de loonheffingen en eventueel pensioenpremie enz. en vermeerderd met bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding. Deze berekeningen worden gedaan in de salarisadministratie. MZsalarisverwerking kan de salarisadministratie, waaronder ook de aangifte loonheffingen valt, voor u verwerken.

Naast de inhoudingen en vergoedingen die op de salarisstrook staan, zijn er ook nog de werknemersverzekeringen. Deze zijn voor het grootste gedeelte kosten voor de werkgever en worden afgedragen aan de belastingdienst, samen met de ingehouden loonheffingen van de salarisstrook.

De werknemersverzekeringen zijn:

  • WW
  • WAO/WIA
  • Sectorpremie
  • WHK
  • ZVW

Om deze werknemersverzekeringen en ingehouden loonheffingen te kunnen afdragen aan de belastingdienst moet de werkgever aangemeld worden bij de belastingdienst. MZsalarisverwerking kan het loonheffingennummer voor u aanvragen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Maar u kunt er ook voor kiezen het loonheffingennummer zelf aan te vragen. Dit kan door middel van dit formulier. De werkgever ontvangt een loonheffingennummer en wordt ingedeeld in een sector. Deze sector heeft een code die aangeeft hoe hoog het percentage voor de premie sectorfonds en WHK is. De premies WW, WAO/WIA en ZVW zijn voor alle werknemers gelijk.

De loonheffingen worden op het loon van de werknemer ingehouden met gebruik van tabellen.
Deze worden ieder jaar aangepast.

Bij het doen van de loonaangifte worden de loonheffingen en de werknemerspremies, na afloop van de periode, aangegeven bij de belastingdienst. Het te betalen bedrag wordt door de werkgever voldaan onder vermelding van het juiste betalingskenmerk. Het betalingskenmerk is zeer belangrijk omdat de betaling anders niet gekoppeld kan worden aan de periode en de naam van de werkgever.

MZsalarisverwerking kan u helpen met de salarisadministratie. Neem daarvoor contact met ons op. We kunnen dan de mogelijkheden voor uw bedrijf bespreken.